Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie

 Wspomnienie Św. Huberta to dzień, kiedy zarówno myśliwi jak i leśnicy odwołują się do duchowej celebracji wspomnienia swojego świętego patrona, wielowiekowej tradycji etycznych łowów jako części gospodarki leśnej, do wspólnie przeżywanych chwil w łowisku i biesiady, która zbliża i niesie radość.

Niech Wam wszystkim Bór Darzy!

” Łowiectwo, jako szczególna dziedzina działalności człowieka, łącząca harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada stale rozwijany system wartości moralnych, określany pojęciem „etyka myśliwska”.

    W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Etyka myśliwska jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych, zawierających wzorce postępowania wobec otaczającej przyrody, zwierzyny, współtowarzyszy polowania i społeczeństwa. Niech będzie dla Was leśników i myśliwych wyznacznikiem moralnych i etycznych wyborów.

    Wszystkim leśnikom i myśliwym z okazji tego pięknego święta życzymy wszelkiej pomyślności. Niech św. Hubert otacza Was swoją opieką i każdego dnia przypomina Wam o miłości do natury i zwierząt, a także o poszanowaniu etyki,    kultury   oraz   tradycji myśliwskiej. Życzymy wszystkim leśnikom i myśliwym wielu radosnych chwil spędzonych w doborowym gronie w łowisku a także sukcesów na Niwie Łowieckiej.