Zaloguj

    
Zaloguj

Składka członkowska PZŁ na 2020 rok

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że składka członkowska na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 320,00 zł, ulgowa 160,00 zł, obowiązkowe ubezpieczenie 43 zł.

Podsumowując łączna kwota składki członkowskiej na 2020 rok wynosi 363 zł, a ulgowej 203 zł. Do składki ulgowej uprawniona jest młodzież ucząca się, która do dnia 31 grudnia 2019 roku nie ukończyła 25 lat (konieczne ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły), oraz myśliwi którzy do tego dnia ukończyli 70 lat. Przypominamy, że wprowadzono nową składkę ukgową. Osoby które do 31.12.2019 roku ukończyły 80 lat nabywają prawo do składki w wysokości 80,00 zł + obowiązkowe ubezpieczenie w kwocie 43,00 zł  – razem składka dla tych osób wynosi 123,00 zł

Termin uiszczenia składki mija w dniu 31.12.2018 r. Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zobowiązani są do uiszczenia składki przelewem na konto Koła Łowieckiego.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Odwołane polowanie zbiorowe

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że najbliższe polowanie zbiorowe, planowane na dzień 27.10.2019 r. zostaje odwołane.

Dodatkowe polowania zbiorowe

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie informuje, że dodatkowe polowania zbiorowe odbędą się w dniach:

 1. 19.01.2019 r. (sobota), obwód łowiecki nr 158 pk, zbiórka Zajazd Krzemieniec o godz. 8:00, teren polowania – Żohatyn, Piątkowa, Dylągowa, Pawłokoma, prowadzący polowanie – Kol. Franciszek Skrabalak. Zakończenie polowania godz. 15:00.
 2. 26.01.2019 r. (sobota), obwód łowiecki nr 158 pk, zbiórka Zajazd Krzemieniec o godz. 8:00, teren polowania – Żohatyn, Piątkowa, Dylągowa, Pawłokoma, prowadzący polowanie – Kol. Franciszek Skrabalak. Zakończenie polowania godz. 15:00.

 

Składka członkowska PZŁ na rok 2019

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że składka członkowska na rok 2019 zgodnie z uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 r. pozostaje bez zmian i wynosi 320,00 zł. Zwiększeniu o 6 zł uległa kwota składki ubezpieczenia. Uwarunkowane jest to faktem zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW w zakresie uszkodzeń ciała wynikających z niekontrolowanego lotu pocisku, tzw. rykoszetu oraz kosztów leczenia z tytułu boreliozy, gdzie gwarantowana kwota odpowiedzialności została ustalona na 10 000 zł.

Podsumowując łączna kwota składki członkowskiej na 2019 rok wynosi 363 zł, a ulgowej 203 zł. Termin uiszczenia składki mija w dniu 31.12.2018 r. Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zobowiązani są do uiszczenia składki przelewem na konto Koła Łowieckiego.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Plan polowań zbiorowych 2018/2019

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że w zakładce Kalendarz Polowań został umieszczony plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019. Pierwsze polowanie w sezonie odbędzie się w dniu 27.10.2018 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 158, zbiórka o godzinie 8:00 Krzemieniec Zajazd – Polowanie Hubertowskie. Jednocześnie informujemy że od bieżącego sezonu odstępujemy od pisemnego powiadamiania członków naszego Koła o terminach polowań zbiorowych.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Przestrzeliwanie broni i trening strzelecki

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie działając na podstawie § 34 pkt. 4 i § 35 pkt. 6 Statutu PZŁ, oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548), organizuje przestrzeliwanie broni i trening strzelecki na strzelnicy Podkarpackiego Ośrodka Strzelectwa Myśliwskiego w Borze koło Rzeszowa w dniu 14.07.2018 r. (sobota) o godz. 8:00. Dojazd na strzelnicę we własnym zakresie, na miejscu możliwość zakupu amunicji.

Myśliwy, który nie weźmie udziału w przestrzeliwaniu broni nie będzie mógł uczestniczyć w polowaniach indywidualnych i zbiorowych.

Informujemy również, że dla chętnych myśliwych w dniu 14.07.2018 r. zostaną przeprowadzone zawody strzeleckie – dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Komunikat

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że w dniu 25.06.2018 r. właściciele nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie obwodu łowieckiego nr 142 pk, położonych w miejscowości Jawornik Polski, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1214 i 1216/1, oraz w miejscowości Hucisko Jawornickie oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1488, 1489/5, 1493, 1504, 1505 i 1506 złożyli w trybie przepisu art. 27 b ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na stanowiących ich własność nieruchomościach.

W związku z powyższym polecamy bezwzględne respektowanie przez myśliwych zakazu wykonywania polowania obejmującego w/w nieruchomości gruntowe.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Nowe zasady selekcji zwierzyny od 01.04.2018

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że Okręgowa Rada Łowiecka w Rzeszowie przyjęła w dniu 6.03.2018 uchwałą nr 2 nowe zasady selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów, które wejdą w życie 1.04.2018 r.

 
Nowe zasady selekcji (kliknij aby otworzyć)

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Walne Zgromadzenie członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie działając na podstawie § 55 Statutu PZŁ uchwałą Zarządu z dnia 22 lutego 2018 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 r. (sobota), o godzinie 13:00 w sali Domu Strażaka w Harcie. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przewidziany jest poczęstunek, na który zapraszamy wszystkich gości, członków Koła oraz stażystów.

Po obradach odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania. Myśliwy, który nie weźmie udziału w szkoleniu nie będzie mógł uczestniczyć w polowaniach indywidualnych i zbiorowych.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Droga Krzyżowa służb mundurowych

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie zaprasza koleżanki i kolegów do udziału w Drodze Krzyżowej służb mundurowych.W bieżącym roku organizatorem nabożeństwa, które odbędzie się w Zwierzyniu – Myczkowcach 23 marca są Przewodnicy Turystyczni PTTK. Tradycyjnie ZO PZŁ w Rzeszowie będzie organizował wyjazd zbiorowy o godz. 11:00 z pod budynku PZŁ. Chętne osoby prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się telefoniczne do Kol. Wojciecha Gwizdały w ZO PZŁ w Rzeszowie

Sekretarz KŁ Sarenka w Harcie

Składka członkowska PZŁ na rok 2018

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 5 września br. wysokość składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2018 nie uległa zmianie i wynosić będzie:
– składka normalna na rok 2018 wynosi -357,00 zł
– składka ulgowa na rok 2018 wynosi – 197,00 zł
Termin uiszczenia składki mija 31.12.2017 r.
Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zgodnie ze statutem PZŁ zobowiązani są do uiszczania składki za pośrednictwem koła łowieckiego. Myśliwi niestowarzyszeni z kołem łowieckim uiszczają składkę na konto bankowe własciwego ZO PZŁ.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Wymiana legitymacji członkowskich PZŁ

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że w dniu 16 grudnia 2016r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego działając w oparciu o § 113 pkt.6 oraz § 26 pkt.3 Statutu Zrzeszenia, na podstawie Uchwały nr 61/2016 podjął decyzję o wymianie legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego. Procedury związane z wymianą legitymacji rozpoczęły się na początku 2016 roku i będą trwały do końca 2018r. Z dniem 1 stycznia 2019 roku stare legitymacje tracą ważność !!!!
Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

 
Wymiana legitymacji członkowskich (kliknij aby otworzyć)

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Ogólnopolski Hubertus w Rzeszowie – 15.10.2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich myśliwych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Hubertusie, który odbędzie się w dniu 15.10.2017 r. w Rzeszowie. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w poniższym linku:

Program Ogólnopolskiego Hubertusa (kliknij aby otworzyć)

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Plan polowań zbiorowych 2017/2018

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że w zakładce Kalendarz Polowań został umieszczony plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018. Pierwsze polowanie w sezonie odbędzie się już w najbliższą niedzielę na terenie obwodu nr 142, zbiórka o godzinie 9:00 Jawornik Młyn.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy Żohatyn 2017- krótka relacja

W dniu 26.08.2017 r. na zagrodzie dziczej w Żohatyniu po raz drugi odbył się Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy. Do konkursu zostało zgłoszonych 8 psów.  Pierwsze miejsce zdobył Fargo „Smogorzewska Zagroda”  prowadzona przez Kol. Krzysztofa Ochała, uzyskując 140 pkt, drugie miejsce przypadło psu Kaprys „spod Wilczego Krza” prowadzonemu przez Karola Kisło (140 pkt.), a na trzeciej lokacie uplasował się Dakar „Dziczy Amok” prowadzony przez Bartosza Mańko z wynikiem 140 pkt. Konkurs przebiegł w rewelacyjnej, koleżeńskiej atmosferze, przy pięknej słonecznej pogodzie. Zarząd Koła „Sarenka” w Harcie bardzo serdecznie dziękuje wszystkim współorganizatorom, uczestnikom, sponsorom i sędziom – do zobaczenia za rok!!!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konkursu w galerii

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie informuje, że w dniu 26.08.2017 r. na terenie zagrody dziczej w Żohatyniu odbędzie się Regionalny konkurs pracy dzikarzy.

ORGANIZATORZY:
Zarząd Okręgowy PZŁ Rzeszów
Komisja Kynologiczna ORŁ w Rzeszowie
Zarząd Koła Łowieckiego,, Sarenka Harta’’
RANGA: Regionalny konkurs pracy dzikarzy

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

XIII Akcja Ratuj Życie Żyj Bezpiecznie

20638261_494252320925452_5491417279122676636_n

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2017 roku pod Remizą OSP Harta odbędzie się XIII Akcja Ratuj Życie Żyj Bezpiecznie. Do akcji włączyło się nasze Koło Łowieckie poprzez prezentację stoiska myśliwskiego, zorganizowanie pokazu psów myśliwskich oraz multimedialnej strzelnicy myśliwsko – sportowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu wydarzenia promującego nasze Koła i łowiectwo – osoba do kontaktu Kol. Mariusz Krupa, tel. 609-727-007.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Darz Bór Dasz Krew!

Darz Bór Dasz Krew

Serdecznie zachęcamy  do wzięcia udziału w ogólnokrajowej akcji realizowanej przy współpracy wszystkich 21 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Podczas rejestracji przed oddaniem krwi bądź jej składników należy podać hasło: „DARZ BÓR – DASZ KREW”. W ten sposób będzie można zweryfikować, ile krwi zostało wspólnie zebrane.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Prace gospodarcze

Poniżej publikujemy wykaz pilnych prac do zrealizowania na terenie obwodu łowieckiego nr 142:

 1. Ambona nr 11 – wycinka gałęzi, odsłonięcie.
 2. Ambona nr 12 (Pod Burym) – naprawa dachu i drabiny, uszczelnienie.
 3. Ambona nr 13 (Płaszczany) – naprawa dachu oraz uszczelnienie.
 4. Ambona nr 15 (Kimlina) – naprawa dachu i drabiny, usunięcie gałęzi.
 5. Ambona nr 17 (Za Soblem) – naprawa drabiny oraz poprawa dachu.
 6. Ambona nr 19 (Pod Patryją) – naprawa dachu oraz poręczy.
 7. Ambona nr 21 (Widaczów) – naprawa dachu, drabiny, oraz zamknięcia.

Chętnych do wykonania prac prosimy o kontakt z Kol. Wicełowczym Andrzejem Dubajem (tel. 662-865-745)

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Mistrzostwa Kół Łowieckich Okręgu Rzeszowskiego

20170625_154540

Zgodnie z coroczną tradycją w dniu 25 czerwca 2017 r. na strzelnicy w Borze odbyły się Mistrzostwa Kół Łowieckich Okręgu Rzeszowskiego. Reprezentacja naszego Koła w składzie Dominik Hadam, Grzegorz Bobola i Ryszard Wrzesień w klasyfikacji drużynowej (klasa otwarta) uzyskała rewelacyjny wynik 640 pkt i zajęła pierwsze miejsce na podium. Serdecznie Kolegom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Prace gospodarcze

Prosimy o zgłaszanie się Kolegów do wykonania pilnych prac gospodarczych związanych z uprawą poletka łowieckiego „Na Młynie” na terenie obwodu łowieckiego nr 142 pk. Chętnych myśliwych do wykonania w/w prac prosimy o kontakt z Kol. Wicełowczym Andrzejem Dubajem (tel. 662-865-745)

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Zaproszenie na Majówkę na cześć Św. Huberta

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że Centrum Kultu św. Huberta w Miłocinie, na czele z proboszczem parafii – jednocześnie duszpasterzem myśliwych Diecezji Rzeszowskiej, wraz z Zarządem Okręgowym PZŁ podjęli inicjatywę zorganizowania dla księży myśliwych oraz całej braci myśliwskiej Majówki na cześć św. Huberta, w kolejną rocznicę jego śmierci.

W tym roku majówka i spotkanie Księży myśliwych odbędzie się w dniu 27 maja (sobota) o godz. 1200 z następującym programem:

 • 1200 Powitanie w kościele parafialnym pw. Św. Huberta w Miłocinie – prelekcja ks. dr Edwarda Rusina nt. „Rola kapelanów w kształtowaniu postaw współczesnych myśliwych”
 • 1230 – Msza św. ku czci św. Huberta z kazaniem
 • 1320 – Majówka przy pomniku św. Jana Pawła II (przed kościołem)

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich członków naszego Koła wraz z rodzinami do Miłocina.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Przestrzeliwanie broni i trening strzelecki

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie działając na podstawie § 34 pkt. 4 i § 35 pkt. 6 Statutu PZŁ, oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548), organizuje przestrzeliwanie broni i trening strzelecki na strzelnicy Podkarpackiego Ośrodka Strzelectwa Myśliwskiego w Borze koło Rzeszowa w dniu 14.05.2017 r. (niedziela) o godz. 8:00. Dojazd na strzelnicę we własnym zakresie, na miejscu możliwość zakupu amunicji.

Myśliwy, który nie weźmie udziału w przestrzeliwaniu broni nie będzie mógł uczestniczyć w polowaniach indywidualnych i zbiorowych.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie działając na podstawie § 55 Statutu PZŁ uchwałą Zarządu z dnia 28 lutego 2017 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła, które odbędzie się w dniu 13 maja 2017 r. (sobota), o godzinie 13:00 w sali Domu Strażaka w Harcie. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przewidziany jest poczęstunek, na który zapraszamy wszystkich gości, członków Koła oraz stażystów.

Po obradach odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania. Myśliwy, który nie weźmie udziału w szkoleniu nie będzie mógł uczestniczyć w polowaniach indywidualnych i zbiorowych.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Petycja w obronie łowiectwa

Koleżanki i Koledzy, Polski Związek Łowiecki zainicjował zbieranie podpisów pod petycją w obronie polskiego łowiectwa. Nasi przeciwnicy zebrali blisko 50 tyś. podpisów pod petycją przeciwko łowiectwu. Nie dajmy za wygraną, pokażmy że jesteśmy razem i jest nas więcej. Petycja skierowana jest do myśliwych, naszych rodzin, a także sympatyków łowiectwa i wszystkich osób, którym na sercu leży dobro polskiej przyrody. Podpisane petycje należy składać u Kolegów Piotra Hadama lub Mariusza Krupy w terminie do dnia 13.03.2017 r.

Petycja w obronie łowiectwa (kliknij aby otworzyć)

Zaproszenie na Drogę Krzyżową służb mundurowych

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie zaprasza koleżanki i kolegów do udziału w Drodze Krzyżowej służb mundurowych. Chętne osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres sarenkaharta@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem 609-727-007 u Kol. Mariusza Krupy (najlepiej sms) w terminie do dnia 01.04.2017 r. Przy dużym zainteresowaniu będzie zorganizowany przejazd busem lub autokarem. Więcej informacji w poniższym linku.

Droga Krzyżowa służb mundurowych

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Pilne prace gospodarcze

Poniżej publikujemy wykaz pilnych prac do zrealizowania na terenie obwodu łowieckiego nr 142:

 1. Ambona nr 1 (Nad Sanem) – rozebranie starej ambony i wykonanie nowej ocieplanej.
 2. Ambona nr 2 (Nad Gąską) – do rozbiórki.
 3. Ambona nr 10 (Poletko) – nowa drabina.
 4. Ambona nr 12 (Pod Burym) – nowa drabina i uszczelnienie.
 5. Ambona nr 13 (Pyra) – naprawa dachu.
 6. Ambona nr 15 (Kimlina) – naprawa dachu.
 7. Ambona nr 16 (Za Kuczem) – nowa drabina.

Chętnych Kolegów do wykonania w/w prac prosimy o kontakt z Kol. Wicełowczym Andrzejem Dubajem (tel. 662-865-745)

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Składka członkowska PZŁ na rok 2017

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 23/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2017:
– składka normalna na rok 2017 wynosi -357,00 zł
– składka ulgowa na rok 2017 wynosi – 197,00 zł
Wzrost składki o 2,00 zł wynika ze wzrostu składki ubezpieczeniowej i skutkuje także wzrostem kwoty gwarantowanej w przypadku OC z kwoty 500 tys. zł do kwoty 550 tys. zł, jak również wzrostem sumy ubezpieczenia z tytułu NNW z kwoty 35 tys do 40 tys. zł.
Termin uiszczenia składki mija 31.12.2016 r.
Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zgodnie ze statutem PZŁ zobowiązani są do uiszczania składki za pośrednictwem koła łowieckiego.
Myśliwi niestowarzyszeni z kołem łowieckim uiszczają składkę na konto bankowe własciwego ZO PZŁ.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików

img_20161022_131841

Na stronie Ministerstwa Środowiska zostały opublikowane ogólnopolskie wyniki inwentaryzacji dzików. Z raportu wynika, że zinwentaryzowano łącznie nieco ponad 140 tyś. sztuk dzików, co po przeliczeniu na 1 km² daje zagęszczenie wynoszące 0,5  szt./km². Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zinwentaryzowano łącznie 545 szt. dzików, z czego 517 szt. na powierzchniach leśnych i 28 szt. w miotach wyznaczonych w uprawach kukurydzy. Po przeliczeniu statystycznym wynika, że na terenie RDLP w Krośnie bytuje 5129 dzików, co ostatecznie przekłada się na zagęszczenie populacji na poziomie 0,4 szt./km². Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie serdecznie dziękuje Kolegom którzy wzięli udział w ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictw Kańczuga i Dynów za osobiste  zaangażowanie i poświecenie swojego prywatnego czasu – bez Was realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Dla zainteresowanych poniżej podaję link do ogólnopolskich wyników.

Wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Oświadczenie Ministra Środowiska

Poniżej publikujemy oświadczenie Ministra Środowiska, prof. Jana Szyszko w sprawie Polskiego Modelu Łowiectwa.
 
Oświadczenie Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

 

Udział w polowaniach zbiorowych

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie przypomina o obowiązku zgłaszania przez Członków Koła udziału w polowaniu zbiorowym, oraz udział zaproszonych gości co najmniej na trzy dni przed terminem polowania prowadzącemu polowanie. Powyższe podyktowane jest koniecznością zorganizowania posiłku regeneracyjnego dla właściwej liczby osób.

Numery telefonów do Kolegów prowadzących polowania zbiorowe w bieżącym sezonie łowieckim:
– Jan Ciećko – 608 182 893,
– Franciszek Skrabalak – 694 306 740,
– Andrzej Dubaj – 662 724 158,
– Jan Papież – 695 408 906,
– Wiesław Cichy – 665 837 998.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Przypomnienie

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że myśliwi którzy posiadają zaległości finansowe na rzecz Koła nie będą dopuszczeni do udziału w polowaniach zbiorowych.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Aplikacja pogotowie Postrzałkowe GPS

Poniżej podaję link do aplikacji „Pogotowie postrzałkowe GPS”, która po zainstalowaniu na smartfonie automatycznie lokalizuje myśliwego i wskazuje najbliższych miejsca polowania właścicieli psów, którzy chętnie pomogą w dochodzeniu postrzałków.
Dodatkowe opcje:
-Kalendarz księżycowy z czasami wschodów i zachodów słońca i księżyca
( dla aktualnej lokalizacji)
-Kalendarz polowań
-Możliwość zapisywania swojej lokalizacji i wyświetlania jej na mapie.
Autorem aplikacji jest Krzysztof Kuberski.

Link do aplikacji:
Pogotowie postrzałkowe GPS

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Zabawa Hubertowska

Informujemy, że z uwagi na bardzo małe zainteresowanie Myśliwych naszego Koła planowaną Zabawą Hubertowską termin zapisów uległ przedłużeniu do dnia 09.10.2016 r. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń zabawa zostanie odwołana.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Zabawa Hubertowska – zapisy

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów Myśliwych wraz z osobą towarzyszącą na Zabawę Hubertowską, która odbędzie się w dniu 29.10.2016 r. (sobota) w Domu Strażaka w Harcie – rozpoczęcie o godzinie 1700 . Chętne osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres sarenkaharta@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem 533-910-929 u Kol. Sekretarza (najlepiej sms) w terminie do dnia 03.10.2016 r.

Wpisowe w wysokości 200 zł za parę należy wpłacić w terminie do dnia 07.10.2016 r. wyłącznie gotówką u Skarbnika Koła.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Wystartowało Pogotowie Postrzałkowe

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że z dniem 01.09.2016 w okręgu rzeszowskim oficjalnie wystartowało pogotowie postrzałkowe. Na terenie dzierżawionych przez nasze koło obwodów w skład grupy poszukiwawczej wchodzi Kol. Mariusz Krupa – Kierownik grupy, tel. 609-727-007, oraz Kol. Jerzy Paściak, tel. 601-302-426. Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania pogotowia postrzałkowego załączonymi poniżej.

Zasady funkcjonowania pogotowia postrzałkowego

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

 

Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy – krótka relacja

DSC_5254

W dniu 03.09.2016 r. na zagrodzie dziczej w Żohatyniu po raz pierwszy odbył się Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy. Do konkursu zostało zgłoszonych 14 psów. Rywalizacja była zawzięta, a o stopniu trudności naszej zagrody, która według licznych opinii należy do najtrudniejszych w Polsce niech świadczy fakt, że konkursu nie ukończyły 3 psy. Pierwsze miejsce zdobyła Arika „Krupówka Harta” prowadzona przez Kol. Mariusza Krupę z naszego Koła, uzyskując 144 pkt, drugie miejsce przypadło psu Mauzer „Piwniczański Jazgot” prowadzonemu przez Janusza Januszkiewicz (138 pkt.), a na trzeciej lokacie uplasował się Idol prowadzony przez Marcina Stawowiaka z wynikiem 135 pkt. Konkurs przebiegł w rewelacyjnej, koleżeńskiej atmosferze, przy pięknej słonecznej pogodzie. Zarząd Koła „Sarenka” w Harcie bardzo serdecznie dziękuje wszystkim współorganizatorom, uczestnikom, sponsorom i sędziom – do zobaczenia za rok!!!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konkursu w galerii

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie informuje, że w dniu 03.09.2016 r. na terenie zagrody dziczej w Żohatyniu odbędzie się Regionalny konkurs pracy dzikarzy.

ORGANIZATORZY:
Zarząd Okręgowy PZŁ Rzeszów
Komisja Kynologiczna ORŁ w Rzeszowie
Zarząd Koła Łowieckiego,, Sarenka Harta’’
RANGA: Regionalny konkurs pracy dzikarzy
Przewodniczący Komisji Konkursu: Mariusz Krupa
SĘDZIOWIE:
Dariusz Spisak
Piotr Zając
Zofia Karolczyk
Mączyński Konrad

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Przestrzeliwanie broni i trening strzelecki

img_1318

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie przypomina, że organizuje przestrzeliwanie broni i trening strzelecki na strzelnicy Podkarpackiego Ośrodka Strzelectwa Myśliwskiego w Borze koło Rzeszowa w dniu 02.07.2016 r. (sobota) o godz. 8:00. Dojazd na strzelnicę we własnym zakresie, na miejscu możliwość zakupu amunicji.

Mysliwy, który nie weźmie udziału w szkoleniu oraz przestrzeliwaniu broni nie będzie mógł uczestniczyć w polowaniach indywidualnych i zbiorowych.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

 

Odnowiono pamiątkowy krzyż

Staraniem Kolegów Mirosława Króla oraz Zbigniewa Króla, z inicjatywy Kol. Wicełowczego Andrzeja Dubaja został odnowiony pamiątkowy betonowy krzyż z 1875 r. na Starej Leśniczówce. Krzyż upamiętnia śmiertelny wypadek na polowaniu dziedzica z Nienadowej Antoniego Dembińskiego. Koledzy wykonali kawał dobrej roboty, dając przykład jak należy dbać o miejsca historyczne w naszych łowiskach. Serdecznie Kolegom dziękujemy!

DSC01142

Krzyż przed odnowieniem

W trakcie prac

DSC01171

Efekt końcowy

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie uchwalona

W dniu 20 maja bieżącego roku została uchwalona przez sejm nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie, zgodnie z którą koła łowieckie będą wpłacać środki finansowe do kasy Funduszu Odszkodowawczego, a szacowanie szkód łowieckich będzie należało do kompetencji wojewodów. Wysokość składki wpłacanej przez koła łowieckie będzie zależała od liczby i gatunków zwierząt zaplanowanych do pozyskania w rocznym planie łowieckim na dany rok gospodarczy i wyniosą: 600 zł za 1 osobnika łosia;350 zł za 1 osobnika jelenia; 135 zł za 1 osobnika daniela; 105 zł za 1 osobnika sarny; 85 zł za 1 osobnika dzika. Nowela wprowadza również nowe konsekwencje finansowe za niezrealizowanie planu pozyskania zwierzyny – w przypadku niewykonania planu pozyskania, wysokość składki zwiększa się proporcjonalnie do wyrażonego w procentach stopnia niezrealizowania w roku poprzedzającym rok ustalenia wysokości składki. Zgodnie z projektem ustawa powinna wejść w życie z dniem 01.01.2017 r.Tekst ustawy został przekazany do Senatu.
Więcej informacji  w poniższym linku:
Przebieg procesu legislacyjnego

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Adres e-mailowy Koła

Informujemy, że utworzono konto pocztowe naszego Koła: sarenkaharta@gmail.com – od dzisiejszego dnia wszelką korespondencję w wersji elektronicznej prosimy kierować na powyższy adres.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Prace gospodarcze

Prosimy o zgłaszanie się chętnych Kolegów do wykonania niżej wymienionych prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 158:

 1. Koszenie traw, uprzątnięcie terenu oraz odmalowanie obiektów znajdujących się na Zajeździe Myśliwskim w Żohatyniu.
 2. Naprawa dachu na ambonie w uroczysku Obaraż (przy poletku).
 3. Prace związane z budową drewutni na Zajeździe Myśliwskim.
 4. Podniesienie ambony nad Łachem.
 5. Przeniesienie ambony w uroczysku Obaraż.

Udział w planowanych pracach prosimy uzgadniać z Wicełowczym, Kol. Mariuszem Krupą (tel. 609-727-007).

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Ocena wieku kozłów

DSC_5077

Sezon na rogacze w pełni, jednak przed wyjściem na polowanie warto odświeżyć sobie informacje dotyczące właściwej oceny wieku kozła przed strzałem. W sieci można znaleźć wiele opracowań na powyższy temat, jednym z artykułów z którym warto się zapoznać jest „Ocena wieku kozłów przed strzałem” znajdujący się na stronie www.polunek.pl.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Walne Zgromadzenie Członków Koła za nami

W dniu 15.05.2016 roku w Sali Domu Strażaka w Harcie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie, zwołane przez Zarząd Koła na podstawie §55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, uchwałą z dnia 31 marca 2016 r. W Zgromadzeniu wzięło udział 51 Kolegów, co wystarczyło do stwierdzenia prawomocności obrad i podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie otworzył i powitał zebranych Prezes Zarządu, Kol. Jan Ciećko. Na Przewodniczącego obrad wybrano Kol. Grzegorz Kurasza, a Sekretarzem został Kol. Jan Pilch. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła całościowo przedstawił Prezes Zarządu. Ponadto zostały odczytane sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła, oraz Komisji Etyki Tradycji Zwyczajów i Popularyzacji Łowiectwa. Walne Zgromadzenie podjęło 8 prawomocnych uchwał, zatwierdziło przedstawione przez Zarząd Koła sprawozdanie i wykonanie budżetu za rok 2015/2016, udzieliło absolutorium poszczególnym członkom zarządu oraz przyjęło plan działalności i budżet na rok 2016/2017.
Jedną z przyjętych uchwał jest uchwała w sprawie wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat. Zgodnie z najważniejszymi zapisami § 4 przedmiotowej uchwały ustalono opłatę na zagospodarowanie łowisk w wysokości 384 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery złote) rocznie, tj. 32 zł miesięcznie, która jest płatna z góry w 3 równych ratach, w terminach do 1 czerwca, 31 października, 28 lutego. Opłatę można odpracować przyjmując stawkę w kwocie 12 zł za 1 roboczogodzinę, uzgadniając prace z Łowczym, lub Wicełowczym. Wykonanie prac powinno nastąpić w terminie płatności danej raty opłaty i w ilości roboczogodzin odpowiadającej co najmniej kwocie tej raty. Mając powyższe na uwadze, proszę Kolegów chętnych do prac w łowiskach o mobilizację i jak najszybsze zgłaszanie się do Łowczych celem odpracowania obowiązkowej opłaty. Przypominamy, że wymagalność opłaty pierwszej raty upływa z dniem 1 czerwca – po tym terminie nie ma możliwości odpracowania pierwszej raty, tylko należy ją wpłacić do kasy Koła.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Mapa obwodu nr 142

Informujemy, że w zakładce teren polowań została opublikowana mapa obwodu łowieckiego nr 142 z podziałem na łowiska. Obecnie trwają prace nad stworzeniem podobnej mapy dla obwodu nr 158. Zapraszamy do korzystania i weryfikacji podziału obwodu na łowiska w terenie. Darz Bór!!!

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Witamy

Witamy na nowej stronie Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie.
Znajdą tu Państwo informacje o naszym kole, ciekawostki oraz zdjęcia archiwalne jak i aktualne.