Strona Główna

Po zimie czas na wiosenne porządki. Śnieg przykrył wiele rzeczy, ale warto się nimi zająć i zobaczyć, co się zmieniło po mroźnym i zimnym okresie. Wiosną przyroda budzi się do […]

Numer konta do rozliczeń:

Koło Łowieckie „SARENKA” w Harcie

BS DYNÓW  48 9093 0007 2001 0000 1355 0001

     Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzymy wszystkim kolegom myśliwym i całym rodzinom. Darz Bór.

Na placu „Starej szkoły” w Harcie są dostępne buraki.

Odbiór osobisty tylko dla członków naszego koła, po wcześniejszym uzgodnieniu z kolegą

Łukaszem Potocznym.

Tel 886667507

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie informuje, że składka członkowska na rzecz Zrzeszenia na rok 2022 została obniżona  i wynosi:

– składka normalna – 350,00 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 393 zł,

– składka ulgowa – 175,00 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 218 zł,

– składka ulgowa (25 %)  – 87,50 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 130,50 zł.

   Do składki ulgowej uprawniona jest młodzież ucząca się, która do dnia 31 grudnia 2021r. nie ukończyła 25 lat (konieczne ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły) oraz myśliwi, którzy do tego dnia ukończyli 70 lat.

Składkę ulgową (25%) opłacają osoby, które do 31.12.2021 roku ukończyły 80 lat.

Zgodnie z § 124 pkt. 4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem wskazanego koła, do którego należy.

Łowiectwo – jako element ochrony środowiska przyrodniczego stanowi ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem łowiectwa jest:
1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że składka członkowska na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 320,00 zł, ulgowa 160,00 zł, obowiązkowe ubezpieczenie 43 zł. Podsumowując łączna kwota składki […]

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie informuje, że dodatkowe polowania zbiorowe odbędą się w dniach: 19.01.2019 r. (sobota), obwód łowiecki nr 158 pk, zbiórka Zajazd Krzemieniec o godz. 8:00, teren […]

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że w zakładce Kalendarz Polowań został umieszczony plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019. Pierwsze polowanie w sezonie odbędzie się w dniu 27.10.2018 r. […]

Komunikat

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że w dniu 25.06.2018 r. właściciele nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie obwodu łowieckiego nr 142 pk, położonych w miejscowości Jawornik Polski, oznaczonych jako działki […]

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie działając na podstawie § 55 Statutu PZŁ uchwałą Zarządu z dnia 22 lutego 2018 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła, które odbędzie się […]

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie zaprasza koleżanki i kolegów do udziału w Drodze Krzyżowej służb mundurowych.W bieżącym roku organizatorem nabożeństwa, które odbędzie się w Zwierzyniu – Myczkowcach 23 marca są […]

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że w zakładce Kalendarz Polowań został umieszczony plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018. Pierwsze polowanie w sezonie odbędzie się już w najbliższą niedzielę […]

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie informuje, że w dniu 26.08.2017 r. na terenie zagrody dziczej w Żohatyniu odbędzie się Regionalny konkurs pracy dzikarzy. ORGANIZATORZY: Zarząd Okręgowy PZŁ Rzeszów Komisja […]

Darz Bór Dasz Krew!

Serdecznie zachęcamy  do wzięcia udziału w ogólnokrajowej akcji realizowanej przy współpracy wszystkich 21 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Podczas rejestracji przed oddaniem krwi bądź jej składników należy podać hasło: „DARZ […]

Poniżej publikujemy wykaz pilnych prac do zrealizowania na terenie obwodu łowieckiego nr 142: Ambona nr 11 – wycinka gałęzi, odsłonięcie. Ambona nr 12 (Pod Burym) – naprawa dachu i drabiny, […]

Prosimy o zgłaszanie się Kolegów do wykonania pilnych prac gospodarczych związanych z uprawą poletka łowieckiego „Na Młynie” na terenie obwodu łowieckiego nr 142 pk. Chętnych myśliwych do wykonania w/w prac […]

Koleżanki i Koledzy, Polski Związek Łowiecki zainicjował zbieranie podpisów pod petycją w obronie polskiego łowiectwa. Nasi przeciwnicy zebrali blisko 50 tyś. podpisów pod petycją przeciwko łowiectwu. Nie dajmy za wygraną, […]

Poniżej publikujemy wykaz pilnych prac do zrealizowania na terenie obwodu łowieckiego nr 142: Ambona nr 1 (Nad Sanem) – rozebranie starej ambony i wykonanie nowej ocieplanej. Ambona nr 2 (Nad […]

Wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików

Na stronie Ministerstwa Środowiska zostały opublikowane ogólnopolskie wyniki inwentaryzacji dzików. Z raportu wynika, że zinwentaryzowano łącznie nieco ponad 140 tyś. sztuk dzików, co po przeliczeniu na 1 km² daje zagęszczenie […]

Poniżej publikujemy oświadczenie Ministra Środowiska, prof. Jana Szyszko w sprawie Polskiego Modelu Łowiectwa.   Oświadczenie Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie  

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie przypomina o obowiązku zgłaszania przez Członków Koła udziału w polowaniu zbiorowym, oraz udział zaproszonych gości co najmniej na trzy dni przed terminem polowania prowadzącemu polowanie. […]

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że myśliwi którzy posiadają zaległości finansowe na rzecz Koła nie będą dopuszczeni do udziału w polowaniach zbiorowych. Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Poniżej podaję link do aplikacji „Pogotowie postrzałkowe GPS”, która po zainstalowaniu na smartfonie automatycznie lokalizuje myśliwego i wskazuje najbliższych miejsca polowania właścicieli psów, którzy chętnie pomogą w dochodzeniu postrzałków. Dodatkowe […]

Informujemy, że z uwagi na bardzo małe zainteresowanie Myśliwych naszego Koła planowaną Zabawą Hubertowską termin zapisów uległ przedłużeniu do dnia 09.10.2016 r. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń zabawa zostanie […]

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów Myśliwych wraz z osobą towarzyszącą na Zabawę Hubertowską, która odbędzie się w dniu 29.10.2016 r. (sobota) w Domu Strażaka […]

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że z dniem 01.09.2016 w okręgu rzeszowskim oficjalnie wystartowało pogotowie postrzałkowe. Na terenie dzierżawionych przez nasze koło obwodów w skład grupy poszukiwawczej wchodzi Kol. […]

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie informuje, że w dniu 03.09.2016 r. na terenie zagrody dziczej w Żohatyniu odbędzie się Regionalny konkurs pracy dzikarzy. ORGANIZATORZY: Zarząd Okręgowy PZŁ Rzeszów Komisja […]

Przestrzeliwanie broni i trening strzelecki

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie przypomina, że organizuje przestrzeliwanie broni i trening strzelecki na strzelnicy Podkarpackiego Ośrodka Strzelectwa Myśliwskiego w Borze koło Rzeszowa w dniu 02.07.2016 r. (sobota) o […]

Staraniem Kolegów Mirosława Króla oraz Zbigniewa Króla, z inicjatywy Kol. Wicełowczego Andrzeja Dubaja został odnowiony pamiątkowy betonowy krzyż z 1875 r. na Starej Leśniczówce. Krzyż upamiętnia śmiertelny wypadek na polowaniu […]

Informujemy, że utworzono konto pocztowe naszego Koła: sarenkaharta@gmail.com – od dzisiejszego dnia wszelką korespondencję w wersji elektronicznej prosimy kierować na powyższy adres. Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Prosimy o zgłaszanie się chętnych Kolegów do wykonania niżej wymienionych prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 158: Koszenie traw, uprzątnięcie terenu oraz odmalowanie obiektów znajdujących się na Zajeździe Myśliwskim w […]

Ocena wieku kozłów

Sezon na rogacze w pełni, jednak przed wyjściem na polowanie warto odświeżyć sobie informacje dotyczące właściwej oceny wieku kozła przed strzałem. W sieci można znaleźć wiele opracowań na powyższy temat, […]

Informujemy, że w zakładce teren polowań została opublikowana mapa obwodu łowieckiego nr 142 z podziałem na łowiska. Obecnie trwają prace nad stworzeniem podobnej mapy dla obwodu nr 158. Zapraszamy do […]

Witamy na nowej stronie Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie. Znajdą tu Państwo informacje o naszym kole, ciekawostki oraz zdjęcia archiwalne jak i aktualne.