Historia Koła

Koło Łowieckie „Sarenka” ma swoją siedzibę na terenie gminy Dynów w miejscowości Harta, dzierżawi dwa obwody łowieckie 148i158, które w większej części leżą na terenie gminy Dynów.
Historia koła rozpoczyna się w 1952 r. , kiedy to indywidualni dzierżawcy terenów wsi: Harta, Szklary, Łubno, Laskówka, Bartkówka i Nozdrzec zawiązali koło łowieckie w Dynowie.
W następnych latach zostały utworzone obwody łowieckie, z których trzy otrzymało koło łowieckie w Dynowie.
Na wniosek koła nr 19 w Dynowie, które w tym czasie nosiło nazwę „Jedność„, a było to 8 marca 1957 r., dokonano podziału na dwa koła. Jednym z tych dwóch kół jest koło łowieckie „Sarenka„, które pozostało na terenie gminy Dynów i ma swoją siedzibę w Harcie.
Obecnie dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 8130 ha.
Koło obecnie liczy 102 członków (w tym dwóch członków niemacierzystych), w większości mieszkańców z terenów dzierżawionych obwodów, a także z innych rejonów Polski. Na terenach dzierżawionych obwodów posiadamy wiele gatunków zwierzyny łownej między innymi: jelenie, dziki, sarny, lisy, borsuki, zające, bażanty, kuropatwy, gęsi, kaczki i słonki.