Komunikat

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że w dniu 25.06.2018 r. właściciele nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie obwodu łowieckiego nr 142 pk, położonych w miejscowości Jawornik Polski, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1214 i 1216/1, oraz w miejscowości Hucisko Jawornickie oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1488, 1489/5, 1493, 1504, 1505 i 1506 złożyli w trybie przepisu art. 27 b ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na stanowiących ich własność nieruchomościach.

W związku z powyższym polecamy bezwzględne respektowanie przez myśliwych zakazu wykonywania polowania obejmującego w/w nieruchomości gruntowe.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.