Mapa obwodu nr 142

Informujemy, że w zakładce teren polowań została opublikowana mapa obwodu łowieckiego nr 142 z podziałem na łowiska. Obecnie trwają prace nad stworzeniem podobnej mapy dla obwodu nr 158. Zapraszamy do korzystania i weryfikacji podziału obwodu na łowiska w terenie. Darz Bór!!!

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.