Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie uchwalona

W dniu 20 maja bieżącego roku została uchwalona przez sejm nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie, zgodnie z którą koła łowieckie będą wpłacać środki finansowe do kasy Funduszu Odszkodowawczego, a szacowanie szkód łowieckich będzie należało do kompetencji wojewodów. Wysokość składki wpłacanej przez koła łowieckie będzie zależała od liczby i gatunków zwierząt zaplanowanych do pozyskania w rocznym planie łowieckim na dany rok gospodarczy i wyniosą: 600 zł za 1 osobnika łosia;350 zł za 1 osobnika jelenia; 135 zł za 1 osobnika daniela; 105 zł za 1 osobnika sarny; 85 zł za 1 osobnika dzika. Nowela wprowadza również nowe konsekwencje finansowe za niezrealizowanie planu pozyskania zwierzyny – w przypadku niewykonania planu pozyskania, wysokość składki zwiększa się proporcjonalnie do wyrażonego w procentach stopnia niezrealizowania w roku poprzedzającym rok ustalenia wysokości składki. Zgodnie z projektem ustawa powinna wejść w życie z dniem 01.01.2017 r.Tekst ustawy został przekazany do Senatu.
Więcej informacji  w poniższym linku:
Przebieg procesu legislacyjnego

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.