Prace gospodarcze

Prosimy o zgłaszanie się chętnych Kolegów do wykonania niżej wymienionych prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 158:

  1. Koszenie traw, uprzątnięcie terenu oraz odmalowanie obiektów znajdujących się na Zajeździe Myśliwskim w Żohatyniu.
  2. Naprawa dachu na ambonie w uroczysku Obaraż (przy poletku).
  3. Prace związane z budową drewutni na Zajeździe Myśliwskim.
  4. Podniesienie ambony nad Łachem.
  5. Przeniesienie ambony w uroczysku Obaraż.

Udział w planowanych pracach prosimy uzgadniać z Wicełowczym, Kol. Mariuszem Krupą (tel. 609-727-007).

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.