Zaloguj

    
Zaloguj

Przypomnienie

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że myśliwi którzy posiadają zaległości finansowe na rzecz Koła nie będą dopuszczeni do udziału w polowaniach zbiorowych.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie