Składka członkowska PZŁ na rok 2018

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 5 września br. wysokość składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2018 nie uległa zmianie i wynosić będzie:
– składka normalna na rok 2018 wynosi -357,00 zł
– składka ulgowa na rok 2018 wynosi – 197,00 zł
Termin uiszczenia składki mija 31.12.2017 r.
Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zgodnie ze statutem PZŁ zobowiązani są do uiszczania składki za pośrednictwem koła łowieckiego. Myśliwi niestowarzyszeni z kołem łowieckim uiszczają składkę na konto bankowe własciwego ZO PZŁ.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.