Składka członkowska PZŁ na rok 2019

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że składka członkowska na rok 2019 zgodnie z uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 r. pozostaje bez zmian i wynosi 320,00 zł. Zwiększeniu o 6 zł uległa kwota składki ubezpieczenia. Uwarunkowane jest to faktem zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW w zakresie uszkodzeń ciała wynikających z niekontrolowanego lotu pocisku, tzw. rykoszetu oraz kosztów leczenia z tytułu boreliozy, gdzie gwarantowana kwota odpowiedzialności została ustalona na 10 000 zł.

Podsumowując łączna kwota składki członkowskiej na 2019 rok wynosi 363 zł, a ulgowej 203 zł. Termin uiszczenia składki mija w dniu 31.12.2018 r. Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zobowiązani są do uiszczenia składki przelewem na konto Koła Łowieckiego.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.