Składka członkowska PZŁ na 2020 rok

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie informuje, że składka członkowska na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 320,00 zł, ulgowa 160,00 zł, obowiązkowe ubezpieczenie 43 zł.

Podsumowując łączna kwota składki członkowskiej na 2020 rok wynosi 363 zł, a ulgowej 203 zł. Do składki ulgowej uprawniona jest młodzież ucząca się, która do dnia 31 grudnia 2019 roku nie ukończyła 25 lat (konieczne ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły), oraz myśliwi którzy do tego dnia ukończyli 70 lat. Przypominamy, że wprowadzono nową składkę ukgową. Osoby które do 31.12.2019 roku ukończyły 80 lat nabywają prawo do składki w wysokości 80,00 zł + obowiązkowe ubezpieczenie w kwocie 43,00 zł  – razem składka dla tych osób wynosi 123,00 zł

Termin uiszczenia składki mija w dniu 31.12.2018 r. Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zobowiązani są do uiszczenia składki przelewem na konto Koła Łowieckiego.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.