Udział w polowaniach zbiorowych

Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie przypomina o obowiązku zgłaszania przez Członków Koła udziału w polowaniu zbiorowym, oraz udział zaproszonych gości co najmniej na trzy dni przed terminem polowania prowadzącemu polowanie. Powyższe podyktowane jest koniecznością zorganizowania posiłku regeneracyjnego dla właściwej liczby osób.

Numery telefonów do Kolegów prowadzących polowania zbiorowe w bieżącym sezonie łowieckim:
– Jan Ciećko – 608 182 893,
– Franciszek Skrabalak – 694 306 740,
– Andrzej Dubaj – 662 724 158,
– Jan Papież – 695 408 906,
– Wiesław Cichy – 665 837 998.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.