Walne Zgromadzenie członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie działając na podstawie § 55 Statutu PZŁ uchwałą Zarządu z dnia 22 lutego 2018 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 r. (sobota), o godzinie 13:00 w sali Domu Strażaka w Harcie. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przewidziany jest poczęstunek, na który zapraszamy wszystkich gości, członków Koła oraz stażystów.

Po obradach odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania. Myśliwy, który nie weźmie udziału w szkoleniu nie będzie mógł uczestniczyć w polowaniach indywidualnych i zbiorowych.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.