Wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików

img_20161022_131841

Na stronie Ministerstwa Środowiska zostały opublikowane ogólnopolskie wyniki inwentaryzacji dzików. Z raportu wynika, że zinwentaryzowano łącznie nieco ponad 140 tyś. sztuk dzików, co po przeliczeniu na 1 km² daje zagęszczenie wynoszące 0,5  szt./km². Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zinwentaryzowano łącznie 545 szt. dzików, z czego 517 szt. na powierzchniach leśnych i 28 szt. w miotach wyznaczonych w uprawach kukurydzy. Po przeliczeniu statystycznym wynika, że na terenie RDLP w Krośnie bytuje 5129 dzików, co ostatecznie przekłada się na zagęszczenie populacji na poziomie 0,4 szt./km². Zarząd KŁ „Sarenka” w Harcie serdecznie dziękuje Kolegom którzy wzięli udział w ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictw Kańczuga i Dynów za osobiste  zaangażowanie i poświecenie swojego prywatnego czasu – bez Was realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Dla zainteresowanych poniżej podaję link do ogólnopolskich wyników.

Wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.