Cytat

Numer konta do rozliczeń:

Koło Łowieckie „SARENKA” w Harcie

BS DYNÓW  48 9093 0007 2001 0000 1355 0001

Na placu „Starej szkoły” w Harcie są dostępne buraki.

Odbiór osobisty tylko dla członków naszego koła, po wcześniejszym uzgodnieniu z kolegą

Łukaszem Potocznym.

Tel 886667507

Łowiectwo – jako element ochrony środowiska przyrodniczego stanowi ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem łowiectwa jest:
1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.