Uchwały KŁ Sarenka w Harcie 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie za 2016 r.

UCHWAŁA nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie sprawozdania Zarządu Koła za rok 2015/2016

UCHWAŁA nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie sprawozdania Komisji Etyki, Tradycji, Zwyczajów i Popularyzacji Łowiectwa

UCHWAŁA nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie absolutorium

UCHWAŁA nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat

UCHWAŁA nr 6/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie planu działalności i budżetu na 2016/2017

UCHWAŁA nr 7/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie pokrycia straty za 2015/2016

UCHWAŁA nr 8/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od składki członkowskiej

UCHWAŁA nr 9/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o odznaczenia łowieckie