Uchwały KŁ Sarenka w Harcie 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie za 2014 r.

UCHWAŁA nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie sprawozdania Zarządu Koła za rok 2013/2014

UCHWAŁA nr 3/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA nr 4/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie sprawozdania Komisji Etyki, Tradycji, Zwyczajów i Popularyzacji Łowiectwa

UCHWAŁA nr 5/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium

UCHWAŁA nr 6/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie planu działalności i budżetu na 2014/2015

UCHWAŁA nr 7/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie gospodarki łowieckiej

UCHWAŁA nr 8/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat – UCHYLONA

UCHWAŁA nr 9/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie pogotowia kasowego

UCHWAŁA nr 10/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego

UCHWAŁA nr 11/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie ważenia i odsprzedaży tuszy na użytek własny

UCHWAŁA nr 12/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie okazywania trofeów samców zwierzyny płowej

UCHWAŁA nr 13/2014 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie wykonywania prac społecznych na rzecz koła – UCHYLONA