Uchwały KŁ Sarenka w Harcie 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie za 2015 r.

UCHWAŁA nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. sprawozdania Zarządu Koła za rok 2014/2015

UCHWAŁA nr 2/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. sprawozdania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA nr 3/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania Komisji Etyki, Tradycji, Zwyczajów i Popularyzacji Łowiectwa

UCHWAŁA nr 4/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium

UCHWAŁA nr 5/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie liczby członków Koła

UCHWAŁA nr 6/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu wyboru członków zarządu

UCHWAŁA nr 7/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru członków zarządu koła

UCHWAŁA nr 8/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie statusu honorowego członka zarządu

UCHWAŁA nr 9/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie liczby członków komisji rewizyjnej

UCHWAŁA nr 10/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej

UCHWAŁA nr 11/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. Komisji Etyki, Tradycji, Zwyczajów i Popularyzacji Łowiectwa

UCHWAŁA nr 12/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Komisji Etyki, Tradycji, Zwyczajów i Popularyzacji Łowiectwa

UCHWAŁA nr 13/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ

UCHWAŁA nr 14/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. planu działalności i budżetu na 2015/2016

UCHWAŁA nr 15/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania Koła za jednostkę mikro

UCHWAŁA nr 16/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały WZ nr 7/2014 dot. gospodarki łowieckiej

UCHWAŁA nr 17/2015 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały WZ nr 13/2014 dot. wykonywania prac społecznych na rzecz Koła – UCHYLONA