Adres e-mailowy Koła

Informujemy, że utworzono konto pocztowe naszego Koła: sarenkaharta@gmail.com – od dzisiejszego dnia wszelką korespondencję w wersji elektronicznej prosimy kierować na powyższy adres.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.