O nas

Koło Łowieckie” Sarenka” istnieje od 1952 roku. Nadrzędnym celem K.Ł. „Sarenka” w Harcie jest prowadzenie gospodarki łowieckiej w zgodzie i z troską o ochronę środowiska naturalnego i przyrody, rozwój i ochrona populacji zwierząt łownych występującej tu zwierzyny grubej, jelenia, dzika i sarny, walka z kłusownictwem.

Ogromną wagę w kole przykłada się do pielęgnowana tradycji i zwyczajów łowieckich. Koło „Sarenka” współpracuje z Nadleśnictwem Dynów. Jesteśmy również zaprzyjaźnieni z Kołem Łowieckim „Dzik” , czego dowodem są odbywające się od kilku lat raz w sezonie zbiorowe polowania integracyjne zakończone myśliwską biesiadą. Na polowaniach hubertowskich gościmy wielu kolegów z sąsiednich kół łowieckich jak również innych gości wraz z rodzinami.

Współpracujemy z administracją samorządową gmin realizując swoje zadania.
Koło od kilku lat współpracuje ze szkołami w Harcie i Szklarach organizując spotkania i konkursy o tematyce łowieckiej. Zapoznając się tradycjami, obrzędami etyką łowiecką młodzież postrzega łowiectwo, jako obszar gospodarki mający na celu utrzymanie równowagi między poszczególnymi gatunkami zwierzyny łownej. Uczula się młodzież na cierpienia, jakie zadaje zwierzynie kłusownik.

W ostatnich kilku latach z inicjatywy członków naszego koła i przy ogromnym zaangażowaniu myśliwych powstał na obwodzie numer 158 piękny zajazd myśliwski, który stał się chlubą naszego koła. Myśliwi goszczący w naszym kole zazdroszczą nam tego pięknego, urokliwie położonego miejsca naszych wspólnych spotkań. Oczkiem w głowie zarządu jest utworzony w 2001 roku przez śp. nieodżałowanego prezesa naszego koła Jana Drewniaka zespół sygnalistów.

O profesjonalizmie naszych kolegów myśliwych a jednocześnie muzyków świadczy to, że są zapraszani na festiwale krajowe i międzynarodowe, biorą udział w galach myśliwskich, zapraszają ich również inne koła łowieckie na uroczyste polowania. W naszym kole mamy również doskonałą drużynę strzelecką, która godnie reprezentuje nas na zawodach strzeleckich.

To wszystko, co robimy jest efektem panującej w naszym kole koleżeńskiej atmosfery. Przebywanie wspólnie na polowaniach to wielka przyjemność i niezapomniane chwile. Więcej informacji na temat życia naszego koła znajduje się w zakładkach naszej nowo powstałej strony. Zapraszam do jej odwiedzania.

Historia koła

Koło Łowieckie „Sarenka” ma swoją siedzibę na terenie gminy Dynów w miejscowości Harta, dzierżawi dwa obwody łowieckie 148i158, które w większej części leżą na terenie gminy Dynów.
Historia koła rozpoczyna się w 1952 r. , kiedy to indywidualni dzierżawcy terenów wsi: Harta, Szklary, Łubno, Laskówka, Bartkówka i Nozdrzec zawiązali koło łowieckie w Dynowie.
W następnych latach zostały utworzone obwody łowieckie, z których trzy otrzymało koło łowieckie w Dynowie.
Na wniosek koła nr 19 w Dynowie, które w tym czasie nosiło nazwę „Jedność„, a było to 8 marca 1957 r., dokonano podziału na dwa koła. Jednym z tych dwóch kół jest koło łowieckie „Sarenka„, które pozostało na terenie gminy Dynów i ma swoją siedzibę w Harcie.
Obecnie dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 8130 ha.
Koło obecnie liczy 102 członków (w tym dwóch członków niemacierzystych), w większości mieszkańców z terenów dzierżawionych obwodów, a także z innych rejonów Polski. Na terenach dzierżawionych obwodów posiadamy wiele gatunków zwierzyny łownej między innymi: jelenie, dziki, sarny, lisy, borsuki, zające, bażanty, kuropatwy, gęsi, kaczki i słonki.